Książkę poznać czas!

Już najmłodsze dzieci chętnie słuchają czytanych im bajek, baśni i wierszyków. Spotkania w żłobku Sport – Art dostarczają maluchom pierwszych czytelniczych wrażeń. Wyprawy w świat literatury pozwalają im bowiem oswoić się z książką i chłonąć ją wszystkimi niemal zmysłami, zwłaszcza jeżeli w małe rączki wpada książka dźwiękowa lub książka – rozkładanka 3D.