Światłem malowane – Jerzy Czapnik

Piękno polskiej przyrody bardzo często zachęca do jej fotografowania. To jeden z naszych najwspanialszych skarbów. Feeria barw, sielskość, majestatyczność, a czasami dzikość natury stanowi o jej fenomenie. Jerzy Czapnik także podjął się tego zadania, czego rezultatem jest wystawa prezentowana w Filii nr 13. Zachęcamy do jej oglądania zarówno w oknach jak i wewnątrz biblioteki.

Leave us a Message