„Ktoś, kto był i będzie zawsze”: 110. rocznica urodzin Czesława Miłosza – ekspozycja literatury i grafiki ze zbiorów Czytelni Głównej

30 czerwca 1911 roku na Litwie przyszedł na świat Czesław Miłosz. W Czytelni Głównej obchodzimy kolejną rocznicę jego urodzin, by dać wyraz wiary w ponadczasowość dzieł ambasadora kultury słowiańskiej. Stąd hasłem ekspozycji są słowa jego przyjaciela i wydawcy Jerzego Ilga, który wierzył w horacjańską nieśmiertelność Miłosza. Na wystawie można nadrobić czytelnicze zaległości, bądź powrócić do ulubionych utworów noblisty. Przewodnikiem po jego dorobku są opracowania badaczy literatury, do których Miłosz – również tłumacz i eseista – sam się zaliczał. Jako baczny obserwator zmian zachodzących w XX wieku dawał temu wyraz w swych pismach. Wystawie towarzyszy prezentacja zdjęć i grafik ukazujących drogę życiowa Miłosza – od litewskiej wsi po uroczystość noblowską.