Warsztaty haiku Jana Paliczki

W 2019 roku grupa zainteresowanych osób raz w miesiącu spotykała się w czytelni Filii nr 5 uczestnicząc w prowadzonych przez Jana Paliczkę, warsztatach pisania haiku/janku –  KWITNĄCE SŁOWA.

Warstwa teoretyczna warsztatów od początku przeplatana była (poddawanymi analizie) próbami pisania własnych wierszy na wybrane tematy. Jako obowiązujący przyjęto kanon wiersza japońskiego haiku, czyli układ sylab 5 – 7 – 5 w rozbiciu na trzy wersy, z koniecznym zapisem kigo oraz kireji po pierwszym wersie. Z czasem zdecydowano się rozszerzyć zakres warsztatów o pojemniejszą znaczeniowo, a przez to bliższą wrażliwości i umiejętnościom uczestników,  autorską formę wiersza janku (Janka Paliczki) na kanwie haiku.

Poszczególnym zajęciom, odpowiednio do pór roku, towarzyszyły wystawki wybranych wierszy haiku japońskich klasyków w przekładzie Agnieszki Żuławskiej-Umedy. Wystawka zimowa prezentuje już twórczość uczestników formującej się Grupy Janku.

Ostatnie tegoroczne spotkanie było odświętnym i radosnym podsumowaniem dotychczasowej działalności. Obdarowani przez Janka Paliczkę pamiątkowym egzemplarzem almanachu i osobistą złotą myślą w postaci wylosowanej karty janku, podziękowaliśmy sobie wzajemnie za wspólną podróż do krainy haiku. Do zobaczenia w przyszłym roku!