Tury Kultury: Marek Szołtysek

Śląsk to nasz mały kawałek świata ze swoistą kulturą, tradycją, gwarą, kuchnią. Marek Szołtysek, który spotkał się z uczniami tyskich szkół podstawowych, stał się przewodnikiem po małej ojczyźnie. Przyjechał do nas z wielką walizką, w której ukrył cząstkę śląskości – elementy regionalnego stroju, zabawki bajtli, wspomnienia smaków i aromatów rolady i niezwykle barwne opowieści o tym, co nam najbliższe, bez względu na pochodzenie.