Za kurtyną „Trzynastki”

Nasi milusińscy nie tylko lubią słuchać, kiedy im czytamy. Niezwykle ważna jest dla nich również możliwość obejrzenia bajki. Podczas spotkań z najmłodszymi łączymy zatem słowo i obraz, książkę i teatr, czym bawimy się WSZYSCY znakomicie.