Zapraszam do Biblioteki!

Ze słuchaczami tyskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku spotkała się Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tychach – Anna Krawczyk. Przy popołudniowej kawie przypomniała przybyłym ponad sześćdziesięcioletnią historię Biblioteki oraz opowiedziała o perspektywach, jakie otworzyły się przed nami, kiedy otrzymaliśmy nową siedzibę w budynku Mediateki. Wele uwagi poświęciła też nowym technologiom bibliotecznym i tradycyjnej książce. Na koniec Pani Dyrektor zaprezentowała bogatą ofertę wydarzeń kulturalnych i zaprosiła do Biblioteki. Wszak każdy wiek, nawet i zwłaszcza trzeci, dobry jest na to, by do nas wpaść i zostać z nami dłużej.