Wychowanie przez czytanie

Czytanie rozwija wyobraźnię i wrażliwość, wzbogaca wiedzę i uczy nowych słów, integruje grupę przez wspólne spędzanie czasu. Czytanie daje radość samym dzieciom, ale i nam – czytającym. W Trzynastce dbamy zatem o wspólne spotkania wokół książki i mamy nadzieję, że kolejny miesiąc przyniesie nam wszystkim nowe bajkowe historie.