Pozłacane pióra rozdane

Konkurs Poetycki O pozłacane Pióro na stałe wpisał się do kalendarza imprez Działu dla dzieci. Temat XIII edycji „Pocztówki z Polski” został wybrany dla uhonorowania 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę. Wszystkie wiersze świadczyły o zaangażowaniu i talencie uczestników oraz zasługiwały na nagrodę. Jury, biorąc pod uwagę oryginalność i poprawność językową, przyznało pierwszą nagrodę w I kategorii wiekowej Michałowi Borysowi oraz w II kategorii wiekowej Patrykowi Bednarkowi. Laureaci zostali uhonorowani dyplomami, piórami i albumami o najpiękniejszych miejscach w Polsce. Uroczyste wręczanie nagród uświetnił występ Chóru szkolnego Kantata pod kierunkiem Aleksandry Wrony oraz występ taneczny Julii Kordyś i Miłosza Fligi. Dziękujemy wszystkim za udział w konkursie i zapraszamy w następnym roku.