Wszystkie imiona wolności

Wspólnie z uczniami Szkoły Podstawowej nr 24 przemierzyliśmy trudny polski szlak od niewoli do wolności słowa, tym sposobem włączając się do tyskiego programu „Niepodległa”. Kolejne etapy trasy napawały zarówno przerażeniem, jak i nadzieją. Cenzura, książki zakazane, niepowetowane straty okresu drugiej wojny światowej, stalinizm, „złoty wiek” książki dziecięcej, drugi obieg, „Karnawał Solidarności”, wreszcie wolny rynek i nieograniczony dostęp do dóbr kultury oraz Internet znoszący wszelkie bariery i granice. Wiemy już, że wolność ma wiele imion. To zarówno nazwiska bohaterów, którzy walczyli o nią zbrojnie albo piórem, jak i tych, którzy swoją postawą i codzienną pracą budują ją na nowo każdego dnia!

Serdecznie zapraszamy nauczycieli i uczniów, którzy chcieliby razem z nami docenić wolność słowa!