Jak to powiedzieć?

Retoryka była przedmiotem dyskusji już za czasów Platona i Arystotelesa. Minęły wieki, a temat ten wciąż ciekawi. Tym razem o języku polskim i jego możliwościach rozprawiał z młodzieżą Michał Rusinek. Polszczyzna jest żywym tworem, który nieustannie ewoluuje, chłonie naleciałości i tworzy neologizmy, by móc opisać to, co tu i teraz, ale także to, co dawno już za nami i to, co dopiero nadchodzi. W każdej wypowiedzi trzeba zatem znaleźć ów „złoty środek” – tak, by nie przybrała jedynie formy prostego komunikatu ani też nie zamieniła się w… „śledź w śmietanie otulony pierzynką z cebuli”.