W sieci nauki i zabawy…

Uczniowie klasy trzeciej mieli okazję wziąć udział w lekcji z wykorzystaniem nowych technologii. Dzieci mogły poznać ciekawe aplikacje do nauki i zabawy, sprawdzające refleks, spostrzegawczość i wiedzę z różnych dziedzin. Dorośli przekonali się natomiast, że „nie taki tablet straszny” i śmiało można go traktować jako pomoc dydaktyczną.