Mistrz Wincenty, zwany Kadłubkiem – wystawa literatury z okazji 800. rocznicy śmierci autora Kroniki Polskiej w Czytelni Głównej

Błogosławiony Wincenty Kadłubek urodził się ok. 1150 r. w Kargowie (Karwowie), zmarł 8 marca 1223 r. w Jędrzejowie. Jego duszpasterska i kronikarska działalność przypada na czas ożywienia duchowego i intelektualnego w Europe Zachodniej i w piastowskiej Polsce. Mistrz Wincenty nazywany jest „ojcem kultury polskiej”. Chociaż dzieło uczonego „Kronika dziejów Polski” w wielu fragmentach ma charakter legendy to kronikarz przedstawił w niej wielkość dawnych przodków Polski, przykład dobrego i złego władcy, wyznaczył kierunki polityki zagranicznej i zawarł uniwersalne mądrości – „sprawiedliwość bez miłosierdzia jest okrucieństwem, miłosierdzie bez sprawiedliwości głupotą”.