Biblioteka z pasją… podróże: Cała jaskrawość Czarnego Serca Śląska

Jak dobrze znasz Katowice? O tym mogli przekonać się uczestnicy ostatniego spotkania z cyklu Biblioteka z pasją… podróże, podczas którego, mieliśmy przyjemność gościć historyka i przewodnika, pana Sławomira Szukłowa. Próba ukazania całej jaskrawości i różnorodności współczesnych Katowic nie byłaby możliwa do, choćby częściowego, zdiagnozowania bez ukazania całej złożonej przeszłości tego młodego miasta i jego mieszkańców. Opowieść o Katowicach była opowieścią o życiu ludzi tworzących to miasto w chwilach sukcesu, rozwoju i chwały, ale i w czasach trudnych czy wręcz tragicznych. W tle opowieści zawsze wybrzmiewała niełatwa, a często tragiczna historia Górnego Śląska, a przede wszystkim Górnoślązaków. Nasz Gość starał się podkreślić swoistą rolę „genius loci” tego miejsca, stworzonego przez gorliwych budowniczych oblicza gospodarczego, architektonicznego i kulturalnego Katowic, nie unikając przy tym gorzkich czasem refleksji dotyczących losu kilku pokoleń Górnoślązaków. Podsumowując, przedstawił jednak obraz współczesnych Katowic, jako miasta nowoczesnego, odchodzącego od stereotypu „czarnego serca” Górnego Śląska, lecz pełnego zieleni, rewitalizującego tereny poprzemysłowe, tętniącego życiem naukowym i kulturalnym, będącym ośrodkiem kulturalno – artystycznym na miarę europejską, a nawet światową. Tytułową jaskrawość na koniec zilustrowały wielotematycznie, wielobarwne i wykonane w różnych stylach katowickie murale.