Waleczne Kobiety w Czytelni Głównej

Ekspozycja poświęcona jest czterem kobietom – patriotkom: Wandzie Baranieckiej-Szaynok, Marii Zdziarskiej-Zaleskiej, Zofii Rzeczyckiej-Wykowskiej i Marii Kujawskiej. Wszystkie brały udział w trzecim powstaniu śląskim, były studentkami medycyny, lekarkami, ochotniczkami. „Prawdziwe bohaterki, które całe życie poświęciły dla ojczyzny, walcząc o tożsamość narodową, a po odzyskaniu przez Polskę niepodległości, włączyły się aktywnie w budowę ładu społecznego”.