Ważny komunikat!


Od 2 lutego włączamy naliczanie kar za niezwrócone w terminie zbiory biblioteczne.

Czytelnikom filii nr 5 (po remoncie) naliczanie kar zostanie włączone z dniem 1 kwietnia.

Przypominamy, że zbiory filii nr 9 (Szpital Megrez) można oddawać w filii nr 13 (al. Niepodległości 110) – w tym przypadku nie naliczamy kar.

Leave us a Message