Dzień Ligi Ochrony Przyrody – wystawa literatury ekologicznej w Czytelni Głównej

Inicjatorem powstania w Polsce stowarzyszenia był botanik Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. dr Władysław Szafer. Wraz z innymi uczonymi z Państwowej Rady Ochrony Przyrody stworzył Komitet Organizacyjny, którego prace doprowadziły w dniu 9 stycznia 1928 r do inauguracyjnego Zjazdu i powstania Ligi Ochrony Przyrody. Na Zjeździe przyjęto także symbol Stowarzyszenia w postaci żubra, oraz statut umożliwiający prawną działalność Ligi Ochrony Przyrody, w którym zapisano: Liga Ochrony Przyrody ma za zadanie zabiegać o zachowanie oblicza ziemi ojczystej w jego pierwotnym lub historycznie wytworzonym stanie, a w szczególności o ochronę tworów przyrody żywej i nieożywionej, tudzież o zachowanie piękna i swoistych cech krajobrazu rodzimego. „Tak naprawdę nie ma rozróżnienia między losem ziemi i ludzi. Gdy jedno z nich jest nękane, drugie cierpi.” Wendell Berry