Wszystkie atrakcje Biblioteki Głównej

Nie tak łatwo zaskoczyć młodzież nowoczesnymi technologiami, a tu proszę! Znów się udało! Uczniowie z Lędzin mieli okazję bliżej „zaprzyjaźnić się” z wrzutnią, książkomatem i selfcheckiem, czyli niekwestionowanymi hitami tyskiego bibliotekarstwa. Jakby nie dość było tych atrakcji, w zdumienie wprawiły ich liczebność księgozbioru i przestronne wnętrza Biblioteki Głównej, jak również niezwykle rozbudowana oferta kulturalna tyskiej Książnicy. Teraz nie pozostaje już nic innego, jak tylko zapisać się do biblioteki!