Japońskie bajki Jana Paliczki w Filii nr 5

Uczniowie szkoły podstawowej wysłuchały dwóch japońskich bajek, żywo reagując na ich treść, a nawet dopowiadając zakończenia poszczególnych strof. Miłym akcentem orientalnego spotkania było wręczenie laurki, którą dla naszego gościa przygotowały dzieci.