Dotknąć sacrum – w obrazie, w słowie

Grudzień to w naszej kulturze moment wyjątkowy, rzec można, czas powrotu do źródeł. Czytelnia Biblioteki Głównej przygotowała zatem równie wyjątkową propozycję! Ikony plus refleksja poetycka, a wszystko to za sprawą tyskiego artysty Rafała Jaworskiego, który, łącząc obraz i słowo, usiłuje „wyrazić niewyrażalne”. Warto dodać, że autor ekspozycji  nie tylko pisze ikony i tworzy obrazy sakralne, ale jest także laureatem ponad stu ogólnopolskich konkursów poetyckich i prozatorskich. Od wielu lat współpracuje z czasopismem literackim „Akant”. Serdecznie zapraszamy do kontemplowania wystawy, która dotyka najgłębszej istoty świata i człowieka!