Trochę kultury dla natury

Mimo jesiennej szarugi, w Filii nr 3 zazieleniły się drzewa. Czary? Nie, to zajęcia ekologiczne, w których wzięli udział uczniowie klasy trzeciej ze Szkoły Podstawowej nr 17. Najmłodsi z uwagą i wielkim zainteresowaniem poznawali i odkrywali leśną roślinność, a zdobytą wiedzę sprawdzili rozwiązując zagadki i rebusy.