Nasze symbole narodowe

W Filii nr 5 spotkaliśmy się z uczniami Szkoły Podstawowej nr 11, by wspólnie świętować rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Z tej okazji uraczyliśmy najmłodszych legendą o Lechu, Czechu i Rusie oraz opowieściami o historii godła, pierwszej stolicy czy barw narodowych. Na zakończenie dzieci wykonały polskie flagi, by dumnie wrócić z nimi do szkoły.