V Tyski Gwiaździsty Rajd z Książką

Gwiaździsty Rajd z Książką odbył się 1 października i zainaugurował Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych. Młodzież przemierzała trasy, by spotkać się na bibliotecznej mecie, gdzie wysłuchała prelekcji o walkach powstańczych na Śląsku i obejrzała wystawę zbiorów mówiącą o tych wydarzeniach.