Czytamy, a jakże!

Baśnią o Trolinku, odważnym leśnym stworku, rozpoczęliśmy XVIII Ogólnopolski Tydzień Czytania Dzieciom w Dziale dla dzieci. Autor, Michał Jankowiak, niezwykle barwnie i pomysłowo poprowadził dzieci przez Łąkę Dzbaneczników, Pustynie Łez, Lazurowe Bagna, Ocean Zjaw i inne magiczne miejsca. Po czytaniu był czas na refleksje i pytania oraz wspólne zdjęcie.