Za kurtyną „Trzynastki”

Tym razem głównym tematem naszych teatralnych spotkań były ZWIERZĘTA według Jana Brzechwy, które skakały, psociły, ryczały, liczyły, brzęczały, wymądrzały się, a niektóre nawet patrzyły na nas jak na drugie śniadanie i… chętnie by nas zjadły. Jednak nie tylko one gościły w naszym teatrzyku. Usiłowaliśmy doszukać się wielu oszustw związanych z PRIMA APRILISEM oraz zastanawialiśmy się, dlaczego nasz słynny LEŃ był tak bardzo zmęczony nic nie robieniem. Niestety nie znaleźliśmy odpowiedzi na te pytania, bo tyle ile było dzieci tyle było rozwiązań. Za to po raz kolejny i dzieci i my bawiliśmy się wyśmienicie!