Projekt Erasmus+

Nauczyciele tyskich szkół i przedszkoli wzięli udział w warsztatowej dyskusji panelowej dotyczącej możliwości pozyskiwania funduszy, wymiany doświadczeń, organizowania i przygotowania wyjazdów w ramach projektu Erasmus+. Prelegentkami były panie Ewa Jarczyk i Joanna Szamota z Zespołu Szkół nr 4 im. Janusza Groszkowskiego w Tychach.