Trochę kultury dla natury

W Filii nr 3 mieliśmy okazję gościć uczniów drugich i trzecich klas ze Szkoły Podstawowej nr 17, którzy w ramach panelu edukacyjnego „Trochę kultury dla natury” uczestniczyli w lekcjach na temat ptaków. Podczas zajęć wysłuchali wiersza Juliana Tuwima „Ptasie radio”, poznali rodzaje i głosy ptaków, rozwiązywali zagadki i krzyżówkę oraz układali puzzle. Zastanawiali się także, dlaczego należy chronić ptaki oraz w jaki sposób to robić.