Tury Kultury: Szymon Hołownia

Wydarzenia ostatnich tygodni pokazały, że nawet nam dorosłym trudno zmierzyć się z zalewem nienawiści i powiedzieć stanowcze „dość” wszelkim przejawom agresji. Jak zatem wytłumaczyć porządek świata, w którym przyszło nam żyć, młodym ludziom? Jak sprawić, by z nadzieją spojrzeli w przyszłość i nie bali się uwierzyć w drugiego człowieka? Przed takim wyzwaniem stanął dzisiaj Szymon Hołownia, który na spotkaniu z młodzieżą poprosił, by zatroszczyła się o siebie i swoją wolność, nie godziła się na krzywdę i reagowała na nią z całą stanowczością. Jednocześnie zachęcał do dyskusji, wymiany poglądów, nawet krytyki, ale zawsze z poszanowaniem innych. Tak, by móc potem usiąść i wspólnie napić się herbaty.