Klub Motyli Książkowych

Dzieci z Klubu Motyli Książkowych z wypiekami na buźkach wysłuchały książki Cudowna wyspa dziadka i z jeszcze większym entuzjazmem opowiadały o ważnych dla nich osobach – Babciu i Dziadku. By uczcić ich święto maluchy wykonały podobizny Dziadków i ogłosiły najbardziej popularne dziadkowe imię. Zwycięzcą został Henryk!