100 słów o Niepodległości wypowiedzianych przez Czytelnię Główną

Każde słowo ma swą wagę i moc. Może powoływać do istnienia albo bezpowrotnie niszczyć. Polska historia została zapisana wieloma wzniosłymi zgłoskami, ale niestety nie tylko. Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 11 w Tychach niektóre z nich już znali, a o innych usłyszeli po raz pierwszy. Niekończąca się opowieść o dziejach Polaków walczących o wolność i godność słowa ułożyła się w swoisty refren, w którym wybrzmiały takie pojęcia, jak: książki zakazane, cenzura, niepodległość, inkunabuły, egzemplarz obowiązkowy, bestseller, stalinizm, drugi obieg, PRL, Karnawał Solidarności, Biblioteka Narodowa, Polona, Academica, IBUK Libra. Przed nami kolejne stulecie i nowe słowa, którymi je wypełnimy!