Rozczytana „Trzynastka”

Wrzesień był w Filii nr 13 miesiącem iście bajecznym. Bardzo nam miło, że dzieci tak chętnie nas odwiedzały, by czynnie uczestniczyć w życiu książkowych bohaterów i poznawać ich coraz lepiej. Chłonne przygód, słuchały, dyskutowały, ale przede wszystkim uczą się pięknych postaw.