Ale wiosną zapachniało!

Każdy zaklina wiosnę jak może. W Filii nr 11 podczas zajęć Twoje ręce i coś więcej dzieci wyczarowały barwne kwiaty, które, chociaż są z papieru, zdają się roztaczać przyjemną woń. Między nimi kicają już wielkanocne zajączki, które tylko czekają, aż zazielenią się łąki. Zapraszamy, Pani Wiosno!